SF Udden

 

 

SF Udden är en singel- och kamratförening som har sina medlemmar i och omkring Linköping.

Meldemsavgiften är 200 kr per kalenderår och det enda kravet vi har är att du är singel när du går med.

Vill du gå med så sätt in avgiften på Uddens PG 1687477-8. Skriv att det är medlemsavgift och aktuellt år.

Går man med under brutet kalender år är avgiften 20 kr/kvarvarande månad.

När du har betalt in avgiften, skicka ett mail till Eva med namn, adress, födelseår (ges inte ut till några andra) samt ev telefonnummer.

Vi har en maillista där aktuell information skickar ut till de medlemmar som har mailadress. Vill du inte vara med på listan så tala om det i din mail.

Har du några frågor kontakta Lisbeth

Välkommen som medlem!

   

Kloterplanket

Bli medlem